VÄV-STUGAN ANNETTE
Stacks Image 601
Stacks Image 603
Stacks Image 605
Stacks Image 607
Stacks Image 609
Stacks Image 611
Stacks Image 613

Textilhantverk på hög nivå
Vävning har blivit något av Annette Häggs varumärke. I hennes vävstuga reproduceras bland annat textiler åt Museiverket. Hennes yrkeskunskap har noterats vida nationellt då t.ex. hennes Menuett-bordduk klart vann TAITO-tidningens festdukningstävling. Annettes hantverk har även ställts ut på Finlands Hantverksmuseum och på Helsingfors kulturhuvudstadsårs utställning. Häggs arbetsmetoder respekterar gamla hantverkstraditioner och det återspeglas även i hennes vävstuga som hon besitter i femte led.


annette_hägg_logo
Väv-stugan Annette
Lillnäsvägen 37, EMSALÖ, tel. 040 512 8951
annette.hagg@gmail.com

top