TEXTNINA
Stacks Image 180
Stacks Image 204
Stacks Image 182

Texthantverk med yrkeskunnig rutin
Nina Björkman-Nysténs företag TextNina i Tjusterby erbjuder text- och översättningstjänster. Huvudspråket är svenska och översättningar görs från finska och engelska till svenska. Ninas långa erfarenhet som journalist och lärare i journalistik märks i hennes flytande språk som är lättbegripligt. TextNina hjälper även kulturprojekt som behöver råd gällande finansieringsansökningar.


textnina_logo
Tjusterby Skolväg 11
GAMMELBY
Tel. 040 544 293 • nina@textnina.fi

top