NORWOOD BÅTBYGGERI
Stacks Image 479
Stacks Image 481
Stacks Image 483
Stacks Image 485
Stacks Image 487
Stacks Image 489

En träbåt kräver yrkeskunnig omsorg
Hos Norwood båtbyggeri på Krakalandet i Lovisa skärgård kan man lita på att träbåten blir behandlad på ett värdigt sätt. Båtbyggaren Jyrki Ikonen har långvarig erfarenhet av träbåtar och har specialiserat sig på krävande skrov-, däck- och överbyggnadsreparationer, men har även kapacitet och maskinpark för nybyggen. Runt verksamheten har också uppstått ett småbåtsvarv med full service. Norwood tar in din båt för vinterförvaringen med tillhörande höstservice och inför våren förbereds båten för sjösättning med bl.a. slipning, lackering och maskinservice.
Norwood båtbyggeri använder sig av förnyelsebar energi och naturenlig verksamhet i sin produktion.

norwood_bat_webblogo
Krakalandsvägen 144, LOVISA
040 506 5279
www.norwood.fi • jyrki.ikonen@norwood.fi

top