JOHN HÄGG
Stacks Image 511
Stacks Image 513
Stacks Image 515
Stacks Image 517

Traditionell smideskonst
John Hägg på Emsalö representerar en generation som vuxit upp med inställningen att klara sig själv. Johns replik: "Behövde vi en bult så gjorde vi en, inte åkte man till stan efter", berättar vad det handlar om. John, som redan under 1990-talet förevisade smidesmetoder på Postbackens friluftsmuseum har byggt upp en smedja i samband med sitt metallföretag. Smide är för honom en motvikt till dagens automatiserade metallförädlingsprocesser. Det ger en möjlighet att föra vidare hantverkstraditioner och samtidigt njuta av att forma ett sirligt bruksföremål av en grov råvara.


john_hàˆgg_logo
Lillnäsvägen 37, EMSALÖ, tel. 040 356 6316

top